Opplever du problemer med din WordPress nettside?

  • Home >>

Ønsker du rask og effektiv hjelp til å løse utfordringer knyttet til nettsiden din? 


Dagens webløsninger blir mer og mer komplekse. Det er ikke lengre kun ett enkelt verktøy som løser alle behov til en komplett webløsning. Det er vanlig at moderne nettløsninger bygges opp av flere komponenter som hver for seg løser et spesifikt behov. Dette resulterer som regel i gode brukeropplevelser. En WordPress installasjon består som oftes av kjernefunksjonalitet, samt en rekke tillegg og utvidelser som dekker ulike spesifikke behov. Et tillegg for kontaktskjema-funksjonalitet, et tillegg for søkemotoroptimalisering osv. Utfordringen kan ofte være å få disse tilleggene til å fungere knirkefritt sammen. 

Vi har lang erfaring med webteknologi og forstår hva som foregår under panseret på en nettløsning. Vi kan bistå å løse problemer knyttet til nettsidene deres både ved hjelp av en ​proaktiv vedlikeholdsavtale eller som en enkeltstående tjeneste.

Et enkeltstående oppdrag løses som regel på følgende måte:

  1. Din virksomhet melder inn et problem via formularet under.
  2. Vi setter opp en videokonferanse/telefonsamtale (ca 15 min) for å lære mer om hva utfordringen består i.
  3. Vi gir et kostnadsestimat og dato for ferdigstillelse for oppdraget.
  4. Vi løser oppdraget innenfor avtalt tid og prisramme.

"

"Vi er svært godt fornøyd med kvaliteten på tjenestene som leveres. Våre behov blir møtt på en imøtekommende og løsningsorientert måte. Kundeservicen er fantastisk."


Samuel Klingen Daams Gründer i goXplore AS